085 064 0640 – info@duurzaambedrijvenoverleg.nl

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B).

Een KVO traject start met het vormgeven van de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer en eventueel andere lokale partijen, zoals vastgoedeigenaren. Het stappenplan geeft beknopt weer wat er nodig is om het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen én te behouden.

 • Samenwerking vormen
 • Veiligheidsanalyse
 • Plan van Aanpak
 • Certificering
 • Uitvoering
 • Evaluatie
 • Bijstellen plan van aanpak
 • Hercertificering
Voordelen KVO
 • Bedrijfsschade neemt af.
 • Minder criminaliteit.
 • Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.
 • Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger.
 • De klant voelt zich prettiger in het gebied.
 • Het winkelgebied of bedrijventerrein krijgt een beter imago en trekt meer bezoekers en nieuwe bedrijven aan die zich hier willen vestigen.
 • Schaalvoordeel bij inkoop van veiligheidsmaatregelen.