085 064 0640 – info@duurzaambedrijvenoverleg.nl

Ondersteuning bestuur & ondernemers

Ondersteuning BTV’s

Ondersteuning bedrijventerreinverenigingen

De bedrijventerreinen in het Land van Cuijk en & Noord-Limburg zijn verenigd om samenwerking tussen de bedrijven op de bedrijventerreinen, gemeente, politie, brandweer, provincie en organisaties in concrete projecten te stimuleren.

De Bedrijventerreinvereniging is het centrale informatie punt met collectieve diensten en ondersteuning voor de ondernemers. Dit centrale informatiepunt wordt ingevuld door de ‘Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg’ (DBO).

Het DBO ondersteunt de ondernemers op het bedrijventerrein, helpt de opgerichte besturen van de bedrijventerreinen en organiseert bijeenkomsten. Daarbij initieert het DBO een aantal projecten zoals collectieve diensten, het Stagebureau, Parkmanagement en Collectieve Beveiliging. Ondernemers kunnen door de collectiviteit hun voordeel hieruit halen.