085 064 0640 – info@duurzaambedrijvenoverleg.nl

Het bestuur

Het DBO-bestuur komt tweemaal per jaar ongeveer samen om de collectieve contracten en lopende zaken in de regio te bespreken. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Leo van den Heuvel 
Voorzitter

Patrick Luijkx 
Penningmeester

Frans de Groot
Bestuurslid

Rob Lennaerts 
Bestuurslid

Wil Bongarts   
Bestuurslid

Erik Stevens 
Toegevoegd penningmeester

Ben van de Wijgert    
Toegevoegd secretaris

Karen Louwers
Toegevoegd secretaris