085 064 0640 – info@duurzaambedrijvenoverleg.nl

Rabobank l Interpolis reikt cheque uit van ruim 3000 euro.

Geplaatst op 27 september 2019

Beugen, 27 september 2019 – Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heeft namens Interpolis een cheque overhandigd van ruim 3.000 euro aan het bestuur van bedrijventerreinvereniging De Beijerd en ’t Riet in Cuijk. Het bestuur ontvangt deze cheque als resultaatparticipatie, voor het verbeteren van de veiligheid van het bedrijventerrein via het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Tonny Nabuurs van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen overhandigt namens Interpolis de cheque aan de voorzitters; Marloes Kepser (Kepser BV) en Dave Aben (Aben Reclame).

Doelstelling van bedrijvenvereniging De Beijerd en ’t Riet in Cuijk is het verbinden van bedrijven, gemeente, politie, brandweer, provincie en organisaties – in concrete projecten met maatschappelijke betekenis én met winst voor alle betrokken partijen – om op die manier bij te dragen aan een hechtere samenleving. Vanuit de Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg zetten Parkmanager Karen Louwers en Ben van de Wijgert zich in voor het parkmanagement van het bedrijventerrein. Parkmanagement is de manier om de kwaliteit van bedrijvenparken in stand te houden of te verbeteren. Dit gebeurt onder andere op het gebied van beheer van de openbare ruimte, collectieve diensten, mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid én op het gebied van veiligheid.

Interpolis ondersteunt bedrijvenverenigingen en parkmanagers. Zij vertegenwoordigen de ondernemers op een bedrijventerrein. Naast het goed beheren van het terrein organiseren zij gezamenlijk voordelen voor de ondernemers en kopen zij dit in. Voor bedrijventerreinen, die hun collectieve beveiliging op orde hebben, biedt Interpolis diverse verzekeringsvoordelen waaronder de resultaatparticipatie

Achtergrond
Nederland kent ongeveer 3.800 bedrijventerreinen. Hierop is ongeveer 40% van de ondernemingen in Nederland gevestigd. Het thema ‘veiligheid’ is op alle bedrijven-terreinen zeer actueel. Op veel locaties heeft men ernstig last van vandalisme en criminaliteit. Veel ondernemersverenigingen zijn dan ook op zoek naar mogelijkheden om samen met de ondernemers de veiligheid te verbeteren. Daarnaast is het aantrekkelijk voor nieuwe ondernemers om zich te vestigen op een bedrijventerrein als er een goede collectieve beveiliging aanwezig is. Interpolis ondersteunt dergelijke initiatieven.

Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk & Noord – Limburg
Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO) heeft als doel het op gang brengen en houden van een samenwerkingsproces tussen bedrijven, instellingen en overheden in het Land van Cuijk en Noord-Limburg, waarbij er in gezamenlijke projecten wordt gewerkt aan het behalen van economisch voordeel met als mogelijke spin-off het verlagen van de druk op het milieu. DBO levert deze ondersteuning middels de actieve inzet van parkmanagement en is hiermee de serviceorganisatie voor de tien verschillende bedrijventerreinverenigingen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Voor een sterke regio is het nodig dat bedrijven, instellingen en overheden samenwerken. DBO stimuleert dit en start daarbij voortdurend nieuwe samenwerkingsverbanden op.