085 064 0640 – info@duurzaambedrijvenoverleg.nl

Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg

Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO) heeft als doel het op gang brengen en houden van een samenwerkingsproces tussen bedrijven, instellingen en overheden in het Land van Cuijk en Noord-Limburg, waarbij er in gezamenlijke projecten wordt gewerkt aan het behalen van economisch voordeel met als mogelijke spin-off het verlagen van de druk op het milieu.

Lopende projecten:
* Het Stagebureau Land van Cuijk & Noord-Limburg
* Parkmanagement
* Bestuurlijke ondersteuning
* Collectieve Beveiliging
* Collectieve Contracten:

  • Afvalverwijdering – Remondis
  • Energie-inkoop – Energy Services
  • Collectieve beveiliging – M&M Security
  • Kerstpakketten – DoeGoods
  • Kantoorartikelen – Martin Cuypers
  • Brandblusmiddelen – Nu-Swift
  • BHV-cursussen – Safety Centre Boxmeer
  • Bewegwijzering – Revis

Dit initiatief is in 2000 gestart in Boxmeer en in 2005 uitgerold over de regio. Om het daartoe benodigde juridische kader te scheppen is toen namelijk de ‘Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg’ opgericht.

De Bedrijventerreinverenigingen worden hierin ondersteund door Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg. Bekijk hier de video die de Stichting verder toelicht.

Klik hier voor de DBO Flyer!

FLYER COLLECTIEVE DIENSTEN